Kum Döküm nedir?
Kum Döküm nedir?

Metal parçalar oluşturmak, metali hemen hemen her şekle sokacak bir metal döküm işlemi gerektirir. Kum döküm işlemi, dökümhanelerde metal bileşenlerin üretilmesi için doğrudan, çok yönlü ve uygun maliyetli bir seçenektir, ancak kum dökümü nedir?

Kum döküm, kalıp malzemesi olarak kum kullanan bir metal döküm işlemidir. Kum dökümde, kalıp, uygun bağlayıcı madde ile karıştırılmış kumun kalıp üzerine sıkıştırılmasıyla bir kalıp etrafında oluşturulur. Daha sonra kalıp çıkarılır ve yapılacak dökümün şeklinde bir boşluk bırakılır. Dökümde iç boşluklar veya alt kesikler varsa, bunları yapmak için kum maçalar kullanılır. Erimiş metal kalıba dökülür ve katılaştıktan sonra dökümü çıkarmak için kalıp kırılır.

16.07.2024